DESENVOLUPAMENT DE SOFTWARE INDUSTRIAL, DE GESTIÓ I SERVEIS YUDEVELOPER​

Software
Industrial

Industria 4.0
Software de gestió de planta,
de control de producció i traçabilitat i marcat,
Automatització de processos

Software de
Gestió

Software ERP, CRM, SGA
Integracions amb altres ERP
Desenvolupament API fàcilment integrable,
Anàlisi de dades

Serveis
Yudeveloper

Programador en remot,
Programador presencial,
Programador presencial/remot

Software
Industrial

Industria 4.0
Software de gestión de planta, de control de
producción y trazabilidad y marcado

Software de
Gestión

Software ERP, CRM, SGA
Integraciones con otros ERP
Desarrollo API fácilmente integrable

Transformación
Digital

Automatización de procesos
Análisis de datos
Adaptación de tareas a modelos digitales

t'ajudem a fer realitat els teus projectes programari

Conectamos tu empresa al Mundo Digital

últimes notícies